Vad händer när bilen blir 30 år?

gammal bil

När en bil blir skattebefriad innebär det att man inte behöver betala skatt för att få bruka den. I Sverige måste de flesta bilar skattas och det är en obligatorisk avgift, men det finns vissa undantag. Ett av undantagen är att bilen är över 30 år gammal. Mer konkret betyder det att om man har en bil som är över 30 år gammal kan man alltså slippa behöva betala skatt för den, men använda den ändå. I annat fall får man inte använda bilen om man inte betalar skatt för den.

Vad innebär bilskatt?

Bilskatt eller fordonsskatt som det också benämns är en avgift som man betalar till staten. Bilskatten betalas via en myndighet som kallas Transportstyrelsen och det är olika kostnad för respektive fordon. Fordonskatten är avsedd för att täcka till exempel underhåll av slitna vägar. Den betalas årligen och det är ägaren till fordonet som står för den kostnaden.

Skattebefriade fordon

Som ovan nämnts finns det fordon som är skattebefriade. Dessa är till exempel motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre, mopeder, traktorer klass II, motorredskap klass II, snöskotrar, terränghjulingar, lätta släpvagnar, med flera. Att vissa fordon är skattebefriade är för att man vill uppmuntra fler att köpa fordon som är mer bränsleeffektiva. Men också uppmuntra allt fler att bruka de fordon som drivs med förnybara bränslen. De som ansvarar för att kontrollera om ett fordon tas i trafik och uppfyller miljökraven är Transportstyrelsen. Det är också de som ansvarar för att kontrollera om fordonet är skattebefriat.

klassisk bil

En bil över 30 år behöver bara besiktas vartannat år

Förutom att bilar som är äldre än 30 år blir skattebefriade behöver man heller inte besikta dem varje år som innan. Det räcker alltså att besikta den vart annat år. Bilar från år 1950 är helt befriade från besiktning. En besiktning eller en kontrollbesiktning som det också kallas är ett krav för att man ska få bruka fordonet. Besiktningen är till för att kontrollera att fordonet följer alla krav som ställs för att det ska få köras ute på svenska vägar. Det är krav på att besikta en personbil varje år och går inte bilen igenom besiktningen får man inte köra bilen förrän man åtgärdat problemet och/eller felet.

Det blir billigare att äga en äldre bil

Att äga en bil som är över 30 år gammal innebär alltså att man sparar in en del kostnader. Det vill säga på bilskatten och på besiktningen. Vilket kan ses som en stor fördel för bilägaren eftersom det överlag är dyrt att äga och nyttja en bil. Om bilen däremot används i yrkesmässig trafik måste den beskattas och besiktas precis som en bil som är under 30 år.