Trafikförsäkring vid ägarbyte – vad gäller?

När ett fordon ska byta ägare finns det några saker att tänka på, så att allt blir korrekt gjort. Något som man är skyldig att hålla koll på är vilka regler som gäller för trafikförsäkringen. Det kan vara lite komplicerat till en början, eftersom trafikförsäkringen skiljer sig något från andra försäkringar. Den kan nämligen inte tas över av en ny ägare. En ny måste tecknas, och det är något som det finns lagkrav på.

Så säger lagen om trafikförsäkring

Vad säger då lagen egentligen om trafikförsäkring? Den säger kort och gott att alla fordon som inte är avställda måste ha en gällande trafikförsäkring. Den måste gälla från första dagen man köper en bil eller annat fordon. Den får med andra ord inte vara utan en giltig trafikförsäkring under någon övergångsperiod. Fram till dess att ägarbytet skett är det den gamla ägaren som måste se till att det finns en sådan försäkring på fordonet. När en ny ägare tar över behöver denne vara noga med att teckna en ny trafikförsäkring som börjar gälla redan samma dag.

Trafikförsäkring vid ägarbyte – vad gäller?

Vad händer med den gamla trafikförsäkringen?

Om du är den som ska sälja ett fordon vill du förstås veta vad du ska göra med den trafikförsäkring du har. Den delen är faktiskt väldigt enkel. I samband med att ägarbytet går igenom kommer försäkringsbolaget få besked om att det inte längre behövs någon trafikförsäkring. Den sägs då upp automatiskt och om du hunnit betala in premie för tid som inte kommer att utnyttjas får du i regel en återbetalning. Exakt förfarande kan bero på vilket försäkringsbolag du är kund hos.

Varför är trafikförsäkringen nödvändig?

Det kan naturligtvis vara intressant att veta hur det kommer sig att en trafikförsäkring anses vara nödvändig redan från första dagen. Det är egentligen inte så komplicerat. Anledningen är att trafikförsäkringen är den som ser till att medtrafikanter och andra är skyddade. Om du färdas i ditt fordon och vållar skada på andras fordon eller tillhörigheter, eller rentav personskador, måste det gå att få ut ersättning för detta. I ett sådant läge träder trafikförsäkringen in och täcker kostnaderna. Däremot täcker den inga skador på det fordon som är försäkrat. För sådan täckning krävs antingen en halv- eller helförsäkring. En sådan försäkring finns det dock inget lagkrav på att du ska ha. Det är helt upp till dig att fundera ut vilket försäkringsskydd du behöver, men trafikförsäkringen behöver finnas på plats oavsett vad du beslutar dig för i övrigt.