Så kontrollerar du din bils motorolja

Kontrollera motorolja

Beroende på vad det är för bil du kör, så kan det variera hur ofta du behöver fylla på motorolja. En del bilar behöver påfyllning av motorolja regelbundet medan andra bilar knappt förbrukar någon motorolja alls. När man fyller på motorolja i bilen kan det vara bra att också kontrollera nivån på oljan, eftersom en låg oljenivå kan medför en större påfrestning på bilens motor och kan innebär att både motorn och oljans livslängd kan minska.

Kontrollerar bilens oljenivå

Dagens moderna bilar brukar ha en elektronisk sensor som varnar inne i bilen när oljan snart är nere på den lägsta nivån som anses som säker. Oavsett vad du har för bil är det alltid klokt att du manuellt kontrollerar bilens oljenivå, något som kan vara extra viktigt om längre resor ska genomföras. För trots att bilen eventuellt har sensorer och lampor på instrumentpanelen kan dessa ha gått sönder.

När oljenivån på bilen ska kontrolleras, ska man se till att bilen är parkerad på en plan yta för att inte oljenivån ska bli missvisande. Sedan är det bra att ha en trasa eller papper med sig så att man är säker på att man får ett korrekt svar gällande hur mycket motorolja som finns kvar.

Att fylla på med motorolja till bilen

4 steg för kontroll av motorolja

Nedan ges fyra steg, för hur man kontrollera bilen motorolja och vad som kan vara bra att tänka på.

1. Det första steget handlar om att parkera bilen på plan mark, det är därefter viktigt att man avvaktar minst 10-15 min innan man kontrollerar motorolja av den anledning att oljan ska hinna rinna tillbaka i oljetråget.

2. Nästa steg är att öppna motorhuven, något som kan skilja sig avsevärt beroende på bilmodell och års modell. Vet du inte hur du öppnar motorhuven, står det alltid i instruktionsboken som ligger i bilen. Leta sedan rätt på oljemätstickan i motorhuven, något som brukar vara ganska lätt att både hitta och nå.

3. Sedan är det bara att dra upp oljemätstickan och torka av den med det papper eller den trasa du har bredvid dig. När den är avtorkad, sätter du tillbaka den som den satt för att sedan ta upp den igen och då håller du den horisontellt.

4. Nästan längst ner på oljemätstickan, det vill säga i slutet av den så finns det två olika linjer. Bilens oljenivå ska helst av allt vara på den högsta linjen eller så nära den som det går. Men bara oljenivån är över den nedre linje så är det okej.

Skulle det vara så att motoroljan visar sig ligga under den lägst nivån eller väldigt nära, är det viktigt att omgående fylla på med motorolja, och se då till att fylla på med rätt motorolja. Det är även rekommenderat att fylla på motorolja även om nivå ligger på hälften, detta för att skydda bilens motor på bästa möjliga sätt.