Så fickparkerar du

Lär dig fickparkera

Fickparkera med bil

För att man ska bli duktig på att fickparkera är det viktigt att man övar mycket. Många brukar ofta vara nervösa och stressade när de ska fickparkera, vilket kan resultera i att fickparkeringen inte blir så bra. Det är därför väldigt viktigt att behålla lugnet och ta det i sin egen takt. I början när man är ovan är det bra att välja en plats där det inte är så trafikerat eftersom detta kan vara en stressfaktor för många. Lite stress är alltid bra, men vissa kan bli så stressade att de glömmer av hur man går tillväga.

Träna på att backa

Till en början är det bra att öva på att backa bilen. Man får då mycket övning på backningen som kan vara det jobbigaste när man ska fickparkera eftersom det är svårare att backa än att köra rakt fram. Därför är backningen ett bra första steg när man ska träna på att fickparkera. Oavsett om man ska fickparkera eller träna något annat moment så ska man alltid ha i åtanke att så länge man är lugn och behåller lugnet kommer det att gå bra.

Kliv ur bilen

Eftersom sikten kan vara begränsad vid många tillfällen kan man med fördel kliva ur bilen och se hur långt avstånd det är till bilen bakom och framför. På så sätt får man en bättre överblick på hur mycket utrymme man har när man ska fickparkera. I många fall räcker det med att man endast öppnar bildörren för att man ska kunna se hur långt avstånd det är mellan bilarna. Innan man ger sig på parkeringsrutor där det är lite mindre plats är det bra att testa på rutor där det finns mer plats. Det viktigaste är att man får in rutinen först, samt får in en körvana. När man har övat ett par gånger kommer det vara mycket enklare att fickparkera, även om det är lite trängre mellan rutorna.

Ta pauser

Det är mycket att ta in och kan vara både fysiskt och psykiskt krävande när man ska övningsköra och i synnerhet fickparkera. Det är därför viktigt att ta många pauser. Detta för att hjärnan måste få vila mellan momenten och ta in allt man har lärt sig. Dock är det minst lika viktigt med upprepning som också nämns. Även om man har lärt sig de olika momenten kan man glömma bort vissa saker och därför är det alltid bra med upprepning. Det är också bra om man har möjlighet att köra regelbundet eftersom det är lättare att komma ihåg saker om man har en löpande upplärning. Vid en regelbunden upplärning har man det färskt i minnet och det är därför lättare att fortsätta där man slutade, därmed kommer man också snabbare in i körningen igen.