Risktvåan/ riskutbildning del 2

Risktvåan - bli bra på halkkörning.

När man har valt att ta körkort till antingen bil eller motorcykel exempelvis så finns det en del moment som är obligatoriska och som måste genomföras, en av dessa moment är risktvåan eller halkbanan som den även kallas. Här nedan ges information kring vad risktvåan är för något, och vad syftet och målet är med utbildningsmomentet.

Få kännedom kring hur fordonet reagerar på olika sorters underlag

Risktvåan är som sagt obligatoriskt att genomföra när man ska ta körkort och handlar om säkerhet, hastighet samt körning under särskilda förhållanden. Utbildningen skapar en medvetenhet hos varje individ gällande att köra på olika sorters underlag, exempelvis när underlaget är glashalt. Något som faktiskt kan uppstå under vinterhalvåret i Sverige.

Uppdelad i två delar

Risktvåan är uppdelad i två olika delar, vanligt är att risktvåan startar med en teoretisk genomgång där man i grupp diskuterar situationer som kan tänkas att uppstå under en vanlig körning ute i trafiken. Den andra delen innefattas av att praktisera körning ute på halkbanan för att få kännedom kring hur fordonet reagerar på olika sorters underlag. Under detta moment kör man i olika hastigheter och i olika situationer för att på så vis kunna upptäcka olika begränsningar som kan uppstå både hos dig som förare men också på fordonet.

En grundläggande tanke kring risktvåan är att du som person ska förstå och uppleva hur fordonets hastighet tillsammans med vägunderlaget har ett samband när det kommer till olycksrisker som kan tänkas förekomma ute i trafiken. Detta bidrar till en större medvetenhet och kunskap kring olyckssituationer som kan beskrivas som vanliga samt hur dessa olyckor kan undvikas med hjälp av att hastigheten sätts utifrån vägens underlag.

Mål & syfte

Målet och syftet med risktvåan är inte att man ska bli medveten och lära sig hur man häver en sladd på vägen, utan grunden ligger i att skapa en självkännedom för att i framtiden kunna undvika situationer som anses som riskfyllda. Exempel på vad risktvåan kan innefatta och vad som utföras på halt underlag är slalomkörning mellan koner, bromsövningar, svänga i en hal kurva och undanmanöver. Efter avslutad utbildning av risktvåan, brukar man generellt säga att du som förare ska inse riskerna vid besvärliga förhållanden under körning, förstå svårigheter som kan uppstå, öka riskmedvetenheten samt att inse sina egna begränsningar.

Träna på halkbana

Det finns även något som heter riskettan och man får själv avgöra vilken ordningen man vill genomföra riskettan och risktvåan. Dock kan risktvåan endast genomföras när man är i slutet av utbildningen för att ta sitt körkort. Av den anledning att det ställs höga krav på varje individ, inte bara gällande körning utan också kring värdering, bedömning samt förståelse i olika trafiksituationer. Risktvåan bidrar också till att man själv får en känsla och uppfattning kring vad man klarar av och hur man faktiskt reagerar när man exempelvis tappar kontrollen över fordonet på vägen. Något som kan vara en lärorik upplevelse om faran skulle vara framme i framtiden när man har tagit körkort.

För att man ska bli godkänd på risktvåan krävs det att man är aktiv och deltar i övningar, diskussioner och uppgifter. Viktigt att komma ihåg är att risktvåan inte är ett prov utan ett utbildningsmoment.