När fick vi högertrafik i Sverige?

Högertrafik 1967

Nu för tiden, när alla kör runt till höger i trafiken är det lätt att glömma att vi för bara några årtionden sedan faktiskt hade vänstertrafik här i landet. Har du koll på när denna förändring skedde, hur det gick till och hur det kom sig att vi gick från vänstertrafik till högertrafik? Inte? Du är långt ifrån ensam om att sakna den kunskapen, vilket gör att vi ska titta närmare på det här.

Ungefär femtio år sedan bytet ägde rum

Det har gått lite mer än femtio år sedan bytet från vänstertrafik till högertrafik ägde rum. Det skedde närmare bestämt 3 september 1967. Förändringen ägde rum tidigt på morgonen, så när morgontrafiken tog fart på allvar var det helt enkelt med trafik helt motsatt den som funnits dagen innan. En stor förändring, dock inte utan förberedelser.

Lång planering och flera försök

Redan 1955 lades det fram ett förslag till folkomröstning där man ville ha högertrafik. Det var dock inget som en majoritet av befolkningen gav sitt stöd till. Nästan 83 procent av de som röstade i frågan röstade för fortsatt vänstertrafik. Valdeltagandet var också lågt, så något stort intresse för att byta till högertrafik fanns helt uppenbart inte. Man valde då från politikerhåll att inte gå vidare med förändringen, trots att man i många andra europeiska länder redan hade högertrafik. De andra länderna i Europa var dock inte nöjda med att Sverige behöll sin vänstertrafik, och 1963 klubbades det igenom i riksdagen att man verkligen skulle göra slag i saken och gå över till högertrafik.

Från vänster till högertrafik

Man förstod dock att det skulle kräva en hel del förberedelser och medföra höga kostnader. Man bestämde därför att förändringen skulle ske först 1967. Innan dess skulle vägskyltar bytas ut, bilars belysning skulle göras om och flera andra förberedelser var nödvändiga. Man sänkte också vissa hastighetsbegränsningar för att minska risken för olyckor i samband med bytet av sida. Det gav önskad effekt och olyckorna minskade faktiskt rejält.

Inte första gången

Det många inte vet är att detta faktiskt inte är första gången vi har högertrafik här i Sverige. Det fanns faktiskt en lag tidigare som sade att man i trafiken alltid var skyldig att hålla till höger. Det ska dock även nämnas att detta var redan innan de första bilarna kom hit. År 1734 gick vi över från högertrafik till vänstertrafik. En ändring som alltså skulle fortsätta gälla i 233 år.