Bli bra på att krypköra

bli bra på att krypköra

Vad är krypkörning?

Som med all bilkörning är träning och upprepning mycket viktigt. Inte minst när man ska krypköra. Krypkörning innebär att man kör sakta fram med bilen. I många fall behöver man inte alls ge någon gas, utan det räcker med att man rullar bilen framåt genom att trampa ned kopplingen, samt släppa upp den. Krypkörning tillämpas framför allt när det är mycket trafik och man får stå i kö. Men det används också vid till exempel körning på gågata. När man krypkör brukar man ha en hastighet mellan 5 – 10 kilometer/timme. Ibland lägre, så kallad gångfart. I storstäder där det ofta är mycket trafik tillämpas krypkörning oftare än om man till exempel kör i en småstad. Dock är krypkörningen lika viktig att lära sig eftersom det är en viktig del att lära sig när man har och ska ta körkort.

Lära sig krypköra

Som ovan nämnt så är träning och upprepning viktigt för att man ska få en bra och säker körning. Att krypköra kan man börja med exempelvis på en parkeringsplats där det inte är så mycket trafik. På så sätt kan man lära känna bilen och vad den har för dragläge för att sedan påbörja träningen av krypkörningen. För att kunna krypköra måste man köra på lägsta växeln. Det vill säga på ettans växel, annars kommer bilen att få kortslutning och motorn stängs av. Det som är viktigt att tänka på vid krypkörning är att man inte ska använda sig av bromsen alls eftersom körningen kan bli både hackig och ojämn. Oftast räcker det med kopplingen, men i vissa fall kan man behöva ge bilen lite gas. Men man ska alltid utgå ifrån att det är kopplingen som man ska använda vid krypkörning.

Krypköra med en automatisk bil

Om man i stället har en automat-bil, som inte har någon kopplingspedal används bromsen som en kopplingspedal när man ska krypköra. På samma sätt som med manuell justerar man farten med bromsen, i stället för med kopplingspedalen. Men i båda sammanhangen är det viktigt att hålla sig lugn och ha en låg fart. Att hålla en låg fart är poängen med krypkörning. Det som många gör fel är att de håller alldeles för hög fart och det är alltså inte att krypköra. Det är därför viktigt att tänka på att hålla ned hastigheten. Men om man håller sig lugn och övar ordentligt kommer det inte vara några problem.

Upprepning är viktigt

Att köra bil, oavsett om det är att köra långsamt eller snabbt kräver upprepning. Det är alltid viktigt med upprepning för att alla moment ska sätta sig. Det är därför bra att öva på olika platser. Men det bästa är att börja på platser där det inte är så mycket trafik eftersom det kan stressa upp föraren. Om man är en ovan bilförare ska man alltid börja på en lugnare plats och fokusera på körningen. När man sedan fått in bilkörningen kan man utöka platserna och träna på platser där det är mer trafik.